Astreyah #02

230.00

Si Raea ay nakalulon ng isang bagay na inakala niyang isang candy. Siya ay nagbago ng anyo at naging si Astreyah and birhen na mula sa mga bituin. Naparito siya sa mundo upang tuparin ang kanyang tungkulin, wakasan ang paghihirap ng kanyang pabayang kuya.

40 Pages + Free Postcard.

Story by Molly Agra/Bacon Strips.

Share Astreyah #02 on
Share on facebook
Share on twitter

Additional information

Age Rating

R – Ages 18 & Above

Genre

Comedy, Fantasy, Superhero

Language

Filipino

Other Titles To Check

Astreyah #01
230.00
Takipisip #01
150.00
Never Far #01
180.00
Imperium #01
150.00