Human Continent

4
(1)

Isang mundong pinaghaharian ng mga halimaw na kung saan ang mga tao ay nakatira sa lugar na tinatawag na Human Continent kung saan sila ay nagkaisang namumuhay ng payapa, isang lugar na para lamang sa mga tao, subalit ang mga halimaw na walang tigil sa paglusob ng continente ay nakapag dudulot ng isang malaking pagbabago sa pamumuhay ng mga tao.

Ito ay kwento ng ating bida na nagngangalang Rex Matty na namumuhay ng mag-isa sa loob ng walong taon sa isang masukal na gubat. Pagkatapos matuklasan ang lawak ng mundo napapa-isip ito na siyang lawak rin ang hindi pa niya nalalaman kaya sinimulan niyang diskobrihin ito kasabay sa paghanap ng kanyang mga magulang. Mahahanap kaya niya ang kanyang mga magulang at ano na man ang mga panibagong madidiskobri niya sa lawak ng mundong kinatatayuan.

RATE THIS:

How would you rate this?

Rating: 4 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Comments