Ang Sagupaan sa Nagliliyab na Lungsod

About this Episode:

Sa pagdating ng lupon ni Suleiman sa lungsod ng Dangal Kanlungan kanilang sasagupain ang isa sa mga pinakamabalasik na Ampay, si Lanubong Bagsik, dati nilang guro sa pakikipagbabag at isa sa mga kinakatakutang heneral ni Kaptan sa Digmaan.

Share:

Comments