Ang Tulong na Hindi Dumating

About this Episode:

Natagpuan na ni Kaptan ang kuta ng mga natirang pwersa ng Iladnion na nasa ilalim ng pamumuno ng Parmisuan nito at ng Lakan ng Kahilwayon.

Share:

Comments