CELEBRATING AS A PREY

About this Episode:

Ang bayan ng kimura ay sakop ng kaharian ng ORCA, at sila ay protektado ng mga eto, pero bakit kaya?

Share:

Comments