Astreyah 1-1

About this Episode:

Si Raea ay nakalulon ng isang bagay na inakala niyang isang candy. Siya ay nagbago ng anyo at naging si Astreyah and birhen na mula sa mga bituin. Naparito siya sa mundo upang tuparin ang kanyang tungkulin, wakasan ang paghihirap ng kanyang pabayang kuya.

Share this Episode:
Share on facebook
Share on twitter

See more episodes of Astreyah (Uncensored)

Responses

Sign in using